Klasikiniai kūrybiškumo testai ir užduotys

Klasikiniai kūrybiškumo testai ir užduotys

Visi dabar labai vertina kūrybiškumą. IBM CEO apklausoje nustatė, kad kūrybiškumas yra labiausiai vertinama savybė. Kūrybiškumo tema domina ne tik žmones, kurie tiesiogiai su juo susiję, bet ir filosofus, psichologus, komunikacijos mokslo atstovus, verslo atstovus ir kt. Daugiausiai prie kūrybiškumo tyrinėjimų tikriausiai yra prisidėję psichologai. Prisidėję ta prasme, kad jie kūrybiškumą bando ne tik apmąstyti, bet ir kokybiškai ar kiekybiškai tyrinėti.

Kūrybiškumą vertinti sudėtinga, nes sudėtinga apibrėžti, kas tai yra ir kada tai jau kūrybiška. Dažniausiai kūrybiškumas vertinamas kaip tam tikros problemos sprendimas/išsprendimas, bet pavyzdžių yra įvairių.

Šiame tekste pateiksliu keletą pavyzdžių, kaip yra vertinamas kūrybiškumas, kuriuos galėsite pabandyti atlikti patys. Testai nereikalauja papildomų apmokymų, o jų naudojimas nėra apriboti autorinėmis teisėmis (kaip kai kurie kiti psichologiniai testai). Pavadinau tekstą klasikiniais kūrybiškumo testais, nes šie testai pradėti naudoti prieš daugybę metų ir gali būti laikomi klasikiniais. Kai kurios užduotis turi atsakymus, todėl juos pateiksiu po naudotų šaltinių sąrašu.

Žvakės problema

Šis testas kartais dar vadinas Dunckerio žvakės problema, kadangi šio testo autorius – psichologas Karlas Dunckeris. Tiesa, testas viešai publikuotas jau po jo mirties, 1945 m.

Testo metu žmogui pateikiama dėžutė su smeigtukais, žvakė ir degtukai. Prašoma sugalvoti, kaip naudojant šiuos daiktus, pritaisyti žvakę prie sienos taip, kad vaškas nevarvėtų ant žemės.

Galima sakyti, kad testu vertinama žmogaus funkcinė fiksacija (angl. functional fixedness). Šį terminą įvedė pats Dunckeris, o juo norima nusakyti žmogaus mąstymo šališkumą, kai žmonės yra linkę naudoti daiktus pagal jų tradicinę paskirtį. Taigi žmonės yra linkę būti užsifiksavę ties ribotu daikto panaudojimo būdų kiekiu.

Alternatyvaus panaudojimo testas

Šį testą sukūrę J.P. Guilford 1967 metais. Savo esme yra panašus į žvakės problemą, kadangi irgi skatina žmones peržengti funkcinę fiksaciją. Testo metu prašoma per ribotą laiką parašyti kuo daugiau paprasto daikto panaudojimo būtų. Pvz., sąvaržėlės, plytos ir t.t.

Atlikto testo vertinimas remiasi 4 kriterijais:
o Gausumas – kiek daikto panaudojimo būdų sugalvota
o Originalumas – kiek neįprasti yra aprašyti panaudojimo būdai.
o Lankstumas – kiek sričių apima panaudotos idėjo. Pvz., plytos panaudojimas kaip stalelio ir kaip kėdės, priklausytų, tarkime, baldų sričiai.
o Detalumas – kaip detaliai aprašomas panaudojimo būdas. Ar tik vienu žodžiu, ar, pavyzdžiui, išsamiau nupasakojant, kaip bus panaudojamas daiktas.

Mano akimis, šioje vertinimo sistemoje trūksta funkcionalumo, t.y. įvertinimo, ar sugalvotas panaudojimo būdas realiai pritaikomas ir neša kažkokią naudą/vertę. Žodžiu, kiek realiame pasaulyje galima būtų pritaikyti panaudojimo būdą. Vis dėlto, testas tikriausiai sukurtas ne tam, o matuoti būtent šiuos įvardytus kriterijus.

Nutolusių asociacijų testas

Nutolusių asociacijų testą (angl. remote associates test) buvo išplėtotas Marthos Mednick 1962 m. ir testuoja kūrybinį potencialą. Žmogui pateikiami 3 žodžiai ir prašoma pateikti atsakymą. Pvz.: varškė, šveicariškas, tortas. Atsakymas – sūris. Asociacijos suskirstytos į lengvas, vidutines, sunkias ir labai sunkias. Kuo asociacijos sunkesnės, tuo mažesnis žmonių kiekis geba jas išspręsti.

Tiesa, testas svetainėje pateiktas angliškai, tad žmogui, kurio gimtoji kalba yra kita, gali būti sunkiau jį spręst ir suvokti, todėl geriausia, kad testas būtų atliekamas ta kalba, kurią atliekantysis supranta geriausiai. Visgi pasibandymui gali būti įdomus ir angliška testo versija, kuri prienama ČIA.

Nepabaigta figūra

Amerikiečių psichologas Ellis Paul Torrance sukūrė eilę įvairių kūrybiškumą tikrinančių užduočių, kurios remiasi ir anksčiau minėto J.P. Guilford tyrimais. Testų grupė geriau žinoma TTCT trumpiniu (Torrance Tests of Creative Thinking) ir apima daugybę įvairių užduočių. Tiek žodinių, tiek vizualinių.

Viena iš įdomesnių versijų – vizualioji. Šioje užduotyje reikia prie pateiktų grafinių elementų ką nors pripiešti, t.y. pabandyti piešinius pabaigti ir, priklausomai nuo to, kaip piešinys pabaigtas, gaunamas vertinimas.

Pagal internete pateiktą informaciją, piešinių vertinimas nėra prieinamas laisvai. Vis dėlto, ir be konkretaus vertinimo skaičiais įdomu pabandyti pripiešti ką nors prie šių pateiktų grafinių elementų ir pažiūrėti, kas gaunasi.

Kita įdomi TTCT užduotis – patobulinimo. Šioje užduotyje dalyvių prašoma įprastiems daiktams rasti kuo daugiau būdų kaip juos patobulinti, nesvarstant, ar sugalvotą patobulinimą galima įgyvendinti.

Trikampių užduotis

Nesu tikras dėl testo autorytės, bet ją radau išties sename Chassell, L. M. (1916) straipsnyje, kuriam jau daugiau nei 100 metų. Straipsnis vadinosi Testai originalumui (Tests for Originality). Užduočiai reikės 6  vienodo ilgio degtukų arba 6 dantų krapštukų. Iš 6 degtukų sudėliokite 4 lygiakraščius trikampius. Užduotį atlikti yra įmanoma, nusiimkite laiką ir pažiūrėkite, kiek užtruksite.

Priminimui – lygiakraštis trikampis yra trikampis, kurio visos kraštinės yra vienodo ilgio. Tam, kad užduotyje pasisektų, reiktų mąstyti už dėžės ribų, kitaip sakant, out of the box. Vienas iš atsakymų – po šaltiniais.

9 taškų problema

9 taškų problema arba 9 taškų galvosūkis yra vienas dažniausių naudojamų pavyzdžių, kaip galima parodytį mąstymą out of the box. Užduotyje prašoma sujungti visus 9 taškus 4-iomis tiesiomis linijomis arba mažiau, neatkėlus rankos, ir per tą patį tašką linija nekeliaujant daugiau nei 1 kartą.

Užduotį atlikti yra įmanoma. Užduoties palengvinimas – reikia galvoti out of the box (kokia staigmena!). Į taškų jungimo galimybes reiktų pažiūrėti kūrybiškesniu, nei įprasta būdu. Internete radau bent 4 teisingus sprendimo būdus.

Šaltiniai

Chassell, L. M. (1916). Tests for originality. Journal of Educational Psychology, 7(6), 317–328. https://doi.org/10.1037/h0070310

https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/31670.wss
Test Your Creativity: 5 Classic Creative Challenges
http://curtbonk.com/bobweb/Handout/d1.uses.htm
https://www.remote-associates-test.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Torrance_Tests_of_Creative_Thinking
https://www.creativehuddle.co.uk/the-alternative-uses-test

Kai kurių užduočių atsakymai

9 taškų problemos pora sprendimo būdų

Žvakės problemos vienas iš sprendimo būdų

Trikampių problema

matchstick graphic sample 3 for science